K čemu slouží geotextilní podložka pod bazén 4,6 m

Co je to geotextilie

Jedná se o stavební technologii, která je využívána k mnoha různým účelům, jako je zpevnění terénního svahu, výztuha před sesuvy půdy a pády kamení, filtrační vrstva proti víření prachových částic atd. V Česku se s ní nejčastěji setkáte při výstavbě silnic a dálnic a železničních koridorů, na výsypkách z železáren, kde významně snižují prašnost, při vysazování stromů a keřů na březích řek, při rekultivaci zemědělských ploch, jako součást hydroizolace a drenážních vrstev při výstavbě přehrad a protipovodňových bariér. Geotextilie se také využívá jako ochranná bariéra pro umístění nadzemních zahradních bazénů.
Materiál musí být velmi kompaktní a pevný, vykazovat vysokou mez pevnosti v tahu a tlaku, odolávat UV paprskům a být rezistentní vůči rozmnožování plísní a patogenních bakterií. Vyrábí se buď z přírodních, nebo syntetických vláken. Přírodní (méně častá) jsou tkaná obvykle z konopí, juty a kokosových vláken, která vykazují dlouhodobou odolnost vůči povětrnostním vlivům. Dnes se však setkáváme převážně s pletenými nebo laminovanými textiliemi z polyesteru, polypropylenu, případně skelných vláken. Některé typy geotextilií jsou využívány i pro výrobu laminátových (kompozitních) konstrukcí. plavci v bazénu.jpg

Nadzemní bazény

Každý nadzemní bazén by měl být posazen na zpevněné vrstvě zeminy, vyrovnané do přesné roviny. Výrobci také uvádí, že nesmí být v žádném případě ani částečně obsypán vzhledem k omezené pevnosti obvodové konstrukce.vířící voda v bazénu.jpg Dno nádrže však musí stát na geotextilní podložce pod bazén 4,6 m https://www.chlorito.cz/geotextilni-podlozka-pod-bazen-46-m-200-gm2-274, případně jiného rozměru pro daný průměr bazénu. Podložka musí být pokládána na udusaný povrch, v ideálním případě nejílovité zeminy, zbavené trsů trav, kamenů a kořenů a stavebních sutin nebo živičných materiálů, jako je např. térový papír. Textilie se může pokládat i na vrstvu prosáté zeminy nebo směsi zeminy s pískem. Podložka chrání dno bazénu před poškozením, před plísněmi a hnilobou a působí zároveň jako změkčující vrstva pro příjemnější pobyt ve vodě.

Share this post

Post navigation

You might be interested in...