Zahradní sprchy jako výhoda.


http://bonusweb.idnes.cz/hardwarove-naroky-the-elder-scrolls-v-skyrim-fnb-/Zurnal.aspx%3Fc%3DA111025_215034_bw-zurnal_osk t=UTF-8″>

Jak se v létÄ› ochladit, když na zahradÄ› nemáte bazén? Pro nÄ›koho je to úplnÄ› nežádoucí vÄ›c. NÄ›kteří lidé se neradi koupou a máchání pro nÄ› není vhodné. Zaprvé je údržba bazénu nákladná jak na Äas, tak i na peníze. Jen si to vezmÄ›te, každý rok se musí bazén zazimovat, aby ho zmrzlá voda neroztrhala a stejnÄ› tak ho musíte pÅ™ed koupací sezónou uvést do chodu. To je nákladné ÄasovÄ›. Je to vÄ›c, kterou nechcete dÄ›lat, a proto jste se rozhodli, že bazén mít nebudete. I když máte dostateÄnÄ› velkou zahradu, na kterou by se vlezly i dva bazény. Jak se tedy v letních teplých dnech osvěžit. Máme pro vás jednoduché Å™eÅ¡ení, které vám zajistí osvěžení a pÅ™i tom se o nÄ›j nebudete muset nijak starat.

zahradní solární sprchy

PoÅ™iÄte si zahradní solární sprchu. Ta vám poslouží na opláchnutí od potu, ale i k ochlazení. Solární panel zajistí sprÅ¡e vlažnou nebo teplou vodu a vy tak nemusíte zaÅ™izovat ohÅ™ev. StaÄí jen pÅ™ivést vodu do sprchy. No není to skvÄ›lé? Zahradní solární sprcha splní vaÅ¡e touhy i nároky. OvÅ¡em takové sprchy mohou sloužit i k oplachování vÄ›cí na zahradÄ›. Abyste nemuseli lítat stále do domu. StaÄí jen zapnout kohoutek a voda teÄe. Tyto sprchy jsou vhodné i pro ty co bazén na zahradÄ› mají. Mohou sloužit o prvotnímu oplachu tÄ›la.

zahradní solární sprchy

PÅ™ece jenom když jste zpocení a Å¡pinaví nevlezete do svého Äistého bazénu, abyste po sobÄ› zanechal mastný flek a Å¡pínu s chodidel. V letÄ› si Äasto dopřáváte chůzi na boso po svém anglickém trávníku a i z toho se do bazénu mohou dostat neÄistoty. Jen si to vezmÄ›te i pÅ™ed vstupem do veÅ™ejného koupaliÅ¡tÄ›, aÅ¥ už je kryté nebo otevÅ™ené máte sprchy, kde byste se mÄ›li opláchnout a netahat neÄistoty do bazénu. Tato sprcha bude vaším skvÄ›lým pomocníkem v každém případÄ›. TÅ™eba, i když budete chtít osvěžit svého ÄtyÅ™nohého mazlíÄka. Zahradní sprchy jsou univerzální a urÄitÄ› vám dobÅ™e poslouží.

Share this post

Post navigation

You might be interested in...