Kanál není pro legraci

Je už vcelku běžnou věcí, že je podzemí našich měst protkáno sítí kanalizace. Že tam dole pod našima nohama vedou dlouhé kilometry tunelů, jimiž se z povrchu odvádějí odpady, jež už nejsou lidem k užitku, dešťovou vodou počínaje a třeba exkrementy konče. Nejde o nic neobvyklého ani o nic složitého. Prostě jsou tam dole kanály, jež v příhodných místech vyúsťují i na zemský povrch. A aby se nemohlo nic stát, je každý takový vývod na povrch opatřen víkem, jež brání tomu, aby do takového kanálu někdo spadl.
poklop u obrubníku

Nebo by tomu takové víko mělo bránit. Jenže jak už všichni z minulosti víme, ne vždy tomu tak bylo a možná dosud je. Jsou totiž mezi námi i lidé, kterým taková víka, jak se říká, nedají spát. Zejména když jsou tato kovová.
rezavý poklop

Protože u nás existují dostatečně užitečná zařízení zvaná sběrny druhotných surovin, jež napomáhají tomu, aby se nepotřebný materiál pokud možno vybral a recykloval, aby nic, co lze ještě využít, nepřicházelo v rámci možností nazmar. A právě v těchto zařízeních mimo neužitečného šrotu nejednou podobná víka končila a končí. Ne proto, že by snad už byla k nepotřebě, to ani náhodou, ale spíše kvůli těm z našich řad, kdo si spočítali, že jejich odevzdáním snadno přijdou k penězům. A případné škody, jež to způsobilo? To ať už si vyřeší někdo jiný.

Učinilo už se mnohé pro to, aby k podobným nekalým rejdům nedocházelo. Zkoušelo se to i ono a leccos z odzkoušeného i zabralo. Zejména pokusy nahradit kovová víka poklopy z jiných materiálů, na nichž sběrači kovů nemají šanci zbohatnout.

Díky tomu známe třeba už i poklopy plastové, jaké se nabízejí například na , a jaké jsou z tohoto úhlu pohledu doslova trnem vytaženým z paty. Protože taková směs polyuretanu vyplněná skelnými vlákny unese věru dost a přitom se ji nikde ve sběrně zpeněžit nepodaří, a navíc má i jiné přednosti, třeba nízkou hmotnost a s ní související snadnou manipulaci, poměrně nízkou cenu a dostatek příslušenství a náhradních součástí jako pryžová elastická těsnění, zvedací mechanismy, elektroinstalační šachty či multifunkční montážní klíče.

Ovšem pokud někde na kovu i nadále trvají, ani tam nevyjdou naprázdno. Protože i nadále jsou k mání i poklopy z oceli, respektive ze slitiny hliníku. I ty spolehlivě plní to, co se od nich očekává, a jsou navíc i vcelku estetické. Chrání okolní nadzemní terén před únikem plynu nebo kapaliny, snižují zdola se linoucí zápach, jsou uzamykatelné.

A jsou také bezpečné. Pro chodce i pro motoristy. Díky nim už by se nemělo stávat, aby se všichni na ulici mohli potrhat smíchy. Třeba až byste jednou dost možná i vy sám či sama udělal(a) onen osudný krok a ozvalo se hůůůů a žbluňk.

Share this post

Post navigation

You might be interested in...