Devět změn, které přichystal Facebook pro zlepšení ochrany soukromí svých klientů

  • Vše ve světě podléhá vývoji a Facebook není výjimkou. Musel se přizpůsobit současnému dění. Prvním zásadním krokem je omezení vyhledávání osob podle telefonního čísla a podle e-mailové adresy. Důvodem je sběratelská činnost některých subjektů, které si tvoří databáze osob s kontaktními údaji.

facebook v mobilu

  • Druhou změnou je omezení funkce automatického přihlašování různých programů (aplikací) k této sociální síti. Zároveň se to dotkne sledování a vyhodnocování osob se stejným náboženským vyznáním, s podobným politickým smýšlením, a také filtrování informací o zaměstnavateli. Ve hře je i časové omezení, program bude mít zablokovaný přístup do sítě, bude-li nevyužívána déle, než tři měsíce.
  • Třetí zásah se dotkne všech programových bází, které čerpají základní informace z Pages (hlavní stránky). Tento proces bude muset projít schvalovacím řízením.
  • Za čtvrté bude omezeno uchovávání informací o textových zprávách SMS a telefonních hovorech. Všechny záznamy staršího data než 1 rok budou automaticky vymazány.

ruka u tabletu

  • Pátou změnou bude úprava vstupu programů do facebookových skupin. To bude zabezpečeno jednak vyžadováním povolení od samotné sociální sítě, a rovněž od administrátora příslušné skupiny. Některé komentáře s osobními údaji nebudou aplikacím dostupné, stejně tak profilová fotografie a jména osob v uzavřené skupině.
  • Šestý zásah se dotkne Instagramu ohledně přístupu programů k vyhledávání polohy zařízení a k některým osobním datům.
  • Změna číslo 7 znamená omezení přístupu programů k chystaným událostem, včetně soukromých akcí, které uživatelé plánují uskutečnit. Programy měly dosud neomezený přístup k databázi pozvaných hostů a k jejich příspěvkům, což už nyní nebude platit.
  • Předposlední zásah se týká partnerské sekce známé pod názvem Partner Categories. Ta bude úplně zrušena, neboť již v minulosti došlo k úniku soukromých dat, která využívaly firmy pro své marketingové plány. Potřebovaly zkrátka o svých zákaznících vědět co nejvíce.
  • Poslední úprava programového vybavení sociální sítě zajistí viditelnost všech aplikací, které s Facebookem spolupracují, a jsou k němu připojeny.

Share this post

Post navigation

You might be interested in...