Jak moc je poškozená vaše bankovka?

Bankovky opotřebené oběhem
Mezi tyto bankovky patří ty, které jsou například pomačkané, mírně zašpiněné, nebo jim chybí část okraje. Bankovky poškozené tímto způsobem jsou běžně použitelné a můžete s nimi tedy zaplatit. V případě, že se tato bankovka dostane do rukou České národní banky, bude nahrazena bankovkou novou.
vyrovnané mince
Standardně poškozené bankovky
Takto poškozenou bankovku vám již v normálním obchodě mohou odmítnout. Pokud je ale bankovka celá, tedy nechybí-li vám žádná z jejích částí, můžete ji přinést ke směnárníkovi či do banky, kteří vám vydají bankovku novou. Poškozené bankovky a mince jsou předávány České národní bance, která vydá do oběhu nové bankovky. Příkladem standardně poškozených bankovek jsou natržené bankovky, bankovky roztržené (pokud tedy vlastníte obě části bankovky a dané části k sobě nepochybně patří), bankovky popsané, pomalované nebo potištěné, propálené či proděravělé bankovky nebo necelá bankovka, jejíž utržená část je méně než 50%.
stočené bankovky
Nestandardně poškozené bankovky
Nestandardně poškozené bankovky a mince vám ve většině případů nevezmou nikde. Tyto bankovky banka zadrží a místo nich není do oběhu vydána nová, tudíž ani vy za ní nedostanete náhradu. Jsou to například bankovky ohořelé, poškozené hygienicky závadným materiálem, bankovky, které se skládají z více než dvou částí, ty kterým chybí dolní nebo horní okraj, bankovka, jejíž plochu tvoří méně než 50% z obsahu celé bankovky. Česká národní banka může místo takto poškozených bankovek vydat do oběhu bankovku novou jen v ojedinělých případech a to pokud byla poškozena během živelné pohromy, trestného činu nebo při pokusu o něj, nešťastnou náhodou, nebo pokud si toho daná osoba nemohla všimnout, s přihlédnutím na její zdravotní stav.

V některých případech se posuzuje charakter nebo rozsah poškození bankovky. Příkladem je bankovka vypraná. Takto poničená bankovka se může na základě rozsahu jejího poškození, řadit buďto mezi standardně poškozené bankovky nebo mezi bankovky poškozené nestandardně. Pokud jdou na dané bankovce rozeznat její určité ochranné prvky, tudíž lze rozeznat její pravost, je považována za standardně poškozenou bankovku, pokud tomu tak není, je to bankovka poškozená nestandardně.

Share this post

Post navigation

You might be interested in...